Szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie jest przeznaczone dla:

·         pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami;

·         innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Sposób organizacji szkolenia

·         szkolenia organizowane stacjonarnie w siedzibie firmy;

·         szkolenie w formie samokształcenia kierowanego (online).

Istnieje możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych.

Cena szkolenia BHP:

·         szkolenie stacjonarne – 180 zł

·         szkolenie online – 150 zł

Dla firm i instytucji korzystających z kompleksowej obsługi BHP ceny ustalane indywidualnie.

 

 

 

 

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla:

·         pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.”

Sposób organizacji szkolenia:

·         szkolenia organizowane stacjonarnie w siedzibie firmy;

·         szkolenie w formie samokształcenia kierowanego (online).

Istnieje możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych.

Cena szkolenia BHP:

·         szkolenie stacjonarne – 80 zł

·         szkolenie online – 70 zł

Dla firm i instytucji korzystających z kompleksowej obsługi BHP ceny ustalane indywidualnie.

 

 


 

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie jest przeznaczone dla:

·         pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności
projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Sposób organizacji szkolenia:

·         szkolenia organizowane stacjonarnie w siedzibie firmy;

·         szkolenie w formie samokształcenia kierowanego (online).

Istnieje możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych.

Cena szkolenia BHP:

·         szkolenie stacjonarne – 180 zł

·         szkolenie online – 150 zł

Dla firm i instytucji korzystających z kompleksowej obsługi BHP ceny ustalane indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie jest przeznaczone dla:

·         osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Sposób organizacji szkolenia:

·         szkolenia organizowane stacjonarnie w siedzibie firmy.

Istnieje możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych.

Cena szkolenia BHP:

·         szkolenie stacjonarne – 80 zł

Dla firm i instytucji korzystających z kompleksowej obsługi BHP ceny ustalane indywidualnie.

 

 

 

 

 

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie jest przeznaczone dla:

·         pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących
zadania tej służby.

Sposób organizacji szkolenia:

·         szkolenia organizowane stacjonarnie w siedzibie firmy;

·         szkolenie w formie samokształcenia kierowanego (online).

Istnieje możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych.

Cena szkolenia BHP:

·         szkolenie stacjonarne – 500 zł

·         szkolenie online – 350 zł

Dla firm i instytucji korzystających z kompleksowej obsługi BHP ceny ustalane indywidualnie.